Print

Ειδικς Λογαριασμς Κονδυλων ρευνας και Ανπτυξης 1ης Υ.ΠΕ. Αττικς

1. Σσταση του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. 1ης Υ.ΠΕ. Αττικς

Ο ΕΛΚΕΑ της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικς συστθηκε για την αξιοποηση των κονδυλων υλοποησης ερευνητικν, αναπτυξιακν και εκπαιδευτικν προγραμμτων, που προρχονται απ την χρηματοδτηση αντστοιχων επιστημονικν προτσεων εργαζομνων στο ΕΣΥ.


2. Σκοπς του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. 1ης Υ.ΠΕ. Αττικς εναι:

• Η διαχεριση και η αξιοποηση των κονδυλων, που προρχονται απ την υλοποηση ερευνητικν, αναπτυξιακν, εκπαιδευτικν, επιμορφωτικν προγραμμτων, ργων κατρτισης και παροχς επιστημονικν και τεχνολογικν υπηρεσιν, την εκπνηση ειδικν μελετν, ειδικν μετρσεων εργαστηριακν εξετσεων και αναλσεων, προγραμμτων ανταλλαγς εμπειριν, καθς και λλων σχετικν υπηρεσιν δραστηριοττων που εντσσονται στα ερευνητικ προγρμματα και ργα του ρθρου 6 στον Ν. 1514/85. Τα ανωτρω ργα και δραστηριτητες θα προρχονται απ προτσεις των εργαζομνων στο Ε.Σ.Υ., οι οποοι θα εναι και οι επιστημονικ υπεθυνοι για το εκτελομενο ργο παρεχμενη υπηρεσα (ντυπο αποδοχς διαχερισης ργου).
• Η διθεση κονδυλων απ τα αποθεματικ του λογαριασμο, για την χρηματοδτηση ερευνητικν εκπαιδευτικν προγραμμτων, που εναι απαρατητα για την ανπτυξη στχων υγεας του πληθυσμο της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικς και γενικτερου ενδιαφροντος.


3. Προι και σοδα του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. 1ης Υ.ΠΕ. Αττικς

Ως Προι του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. θεωρονται:

• Κονδλια που διατθενται απ φορες του Δημοσου Τομα και την ευρωπακ νωση μσω των εκστοτε προγραμμτων ανπτυξης, ρευνας και εκπαδευσης με οποιονδποτε λλο τρπο.
• Ειδικς εισφορς και χρηματοδοτσεις απ δημσιες επιχειρσεις, λλους δημσιους φορες, ιδιωτικς επιχειρσεις ιδιτες, διεθνες οργανισμος και δωρες κθε εδους με πρξεις εν ζω αιτα θαντου.
• σοδα απ παροχς υπηρεσιν προς τρτους δικαιματα που προρχονται απ την αξιοποηση με λλο τρπο διθεση των αποτελεσμτων της ρευνας τεχνολογικν επιτεξεων απ εμπορικ εκμετλλευση ευρεσιτεχνιν, τεχνογνωσας και πρσοδοι απ περιουσιακ στοιχεα του Λογαριασμο.


4. ργανα Διοκησης και Διαχερισης του Λογαριασμο

Η διοκηση και διαχεριση του Λογαριασμο πραγματοποιεται απ τα ργαν του και εναι ανεξρτητη απ τη διοκηση και διαχεριση της Υ.Π.Ε.

Μνιμα ργανα διοκησης και διαχερισης του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. 1ης Υ.ΠΕ. Αττικς εναι:

• Η τριμελς Επιτροπ του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. με Πρεδρο τον Διοικητ της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικς και με τακτικ μλη τον Προστμενο του Τμματος ρευνας & Ανπτυξης και ναν Διευθυντ της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικς Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. της Υ.ΠΕ.
• Η Γραμματεα του Ε.Λ.Κ.Ε.Α., η οποα στελεχνεται, ανλογα τις ανγκες, απ μνιμο επ συμβσει προσωπικ.


5. Χρηματοδτηση ργων

Οι διαδικασες χρηματοδτησης του ργου καθορζονται στην υπογραφεσα σμβαση οικονομικς διαχερισης μεταξ της Υ.ΠΕ., του φορα χρηματοδτησης και του επιστημονικ υπεθυνου. Υπδειγμα της τυποποιημνης σμβασης οικονομικς διαχερισης ργου διατθεται απ τη Γραμματεα του Λογαριασμο (Πρτυπο Σμβασης Οικονομικς Διαχερισης ργου).
Τα κονδλια κατατθενται στον τραπεζικ λογαριασμ του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. (Στοιχεα Λογαριασμο Τρπεζας) και εκταμιεονται σμφωνα με τις καθορισμνες διαδικασες.


6. Σνταξη προπολογισμο Δαπανν ργου

Στην γραμματεα του Λογαριασμο υποβλλεται ο συνολικς προπολογισμς του ργου σμφωνα με τη σμβαση την απφαση χρηματοδτησης του ργου απ τον Φορα Χρηματοδτησης. Ο προπολογισμς του ργου συντσσεται με ευθνη του επιστημονικ υπεθυνου του ργου και αποτελε προπθεση για την πραγματοποηση κθε δαπνης σχετιζμενης με το ργο (ντυπο προπολογισμο ργου).

Δεν πραγματοποιονται σε καμα περπτωση πληρωμς δαπανν εν ρητ αυτς δεν προβλπονται απ τον εγκεκριμνο προπολογισμ του ργου.

7. Παρακρτηση υπρ του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. 1ης Υ.ΠΕ. Αττικς

Με απφαση της Επιτροπς του Λογαριασμο καθορζεται ποσοστ παρακρτησης επ του συνολικο προπολογισμο του κθε ργου, που χρηματοδοτεται μσω του Λογαριασμο, το οποο υπολογζεται στο 5% ως 15% του συνολικο προπολογισμο του ργου, εκτς αν ορζεται διαφορετικ απ την σχετικ απφαση της Επιτροπς του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. Τα ποσ της παρακρτησης διατθενται για την εκτλεση ερευνητικν και εκπαιδευτικν προγραμμτων καθς και για την αντιμετπιση των εξδων λειτουργας του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. 1ης Υ.ΠΕ. Αττικς.
Απαλλσσονται απ κθε παρακρτηση τα ργα που χρηματοδοτονται εξ ολοκλρου απ τον Ε.Λ.Κ.Ε.Α. 1ης Υ.ΠΕ. Αττικς.
Στην παρακρτηση του ποσοστο 15% υπκεινται και οι χρηματοδοτσεις επιχορηγσεις τρτων για κθε εδους δραστηριτητα που αναπτσσεται στα πλασια δραστηριοττων του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. 1ης Υ.ΠΕ. Αττικς (Συνδρια, Ημερδες, Εκδηλσεις κ.λπ.), τις οποες οικονομικ διαχειρζεται ο Λογαριασμς.


8. Αναμρφωση Προπολογισμο

Αν κατ την εκτλεση του ργου προκψει ανγκη αλλαγς των ποσν που προβλφθηκαν στον αρχικ προπολογισμ, υπρχει η δυναττητα αναμρφωσς του, μετ απ γκριση της Επιτροπς Ε.Λ.Κ.Ε.Α. 1ης Υ.ΠΕ. Αττικς (ντυπο τροποποησης προπολογισμο ργου). Σε προγρμματα της Ευρωπακς νωσης δεν επιτρπεται μεγλου ψους μεταφορ απ κατηγορα σε κατηγορα. Σε προγρμματα στα οποα υπρχουν οι σχετικς συμβατικς δεσμεσεις, ζητεται η γκριση της αναμρφωσης του προπολογισμο του ργου και απ τον Φορα Χρηματοδτησης. Σε κθε περπτωση η αναμρφωση του προπολογισμο πρπει να γνεται στα επιτρεπτ ρια απ τον Φορα Χρηματοδτησης για κθε κατηγορα δαπνης.


9. Απασχληση προσωπικο

Ο Επιστημονικς Υπεθυνος συμπληρνει το ντυπο για την απασχληση προσωπικο στο ργο (ντυπο μλη ομδας ργου), στην οποα αναφρονται ονομαστικ λα τα μλη της ομδας με τα ατομικ τους στοιχεα, τη διρκεια της απασχλησης, την αμοιβ καθς και την κατηγορα στην οποα εντσσεται. Οι απασχολομενοι με σμβαση ργου συμπληρνουν ηλεκτρονικ και υπογρφουν σμβαση για την διεκπεραωση του συγκεκριμνου ργου και την διρκεια απασχλησης (Πρτυπο σμβασης ερευνητ με σμβαση ργου). Χειργραφα συμφωνητικ δε θα γνονται δεκτ. Ο Επιστημονικ Υπεθυνος χει την ευθνη ελγχου, της ορθτητας και της ακρβειας των στοιχεων.


10. Προμθειες υλικν οργνων και εκτελσεις εργασιν

Οι αναγκαες προμθειες αναλωσμων και μη υλικν (μηχανημτων, εππλων, εξαρτημτων, εξοπλισμο κ.α.) καθς και η εκτλεση εργασιν οποιουδποτε εδους που εναι αναγκαες για την εκτλεση των ργων, πως αυτς προβλπονται απ τον αντστοιχο προπολογισμ ργου αφορον την εν γνει δραστηριτητα του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. γνονται με εντολ, αντστοιχα, του επιστημονικ υπευθνου του ργου της Επιτροπς του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. 1ης Υ.ΠΕ. Αττικς σμφωνα με την ισχουσα νομοθεσα περ προμηθειν.

11. Μετακινσεις εσωτερικο – εξωτερικο

Οι μετακινσεις πραγματοποιονται σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 2685/99 (δημσιοι υπλληλοι) και της παρ. 9 του ρθρου 31 του Ν. 1514/85 (ιδιτες). Μετακινσεις επιτρπεται να πραγματοποιηθον απ μλη της ομδας για τις ανγκες του ργου εφσον προβλπεται η σχετικ δαπνη στον εγκεκριμνο προπολογισμ του ργου (ντυπο αποζημωσης μετακινσεων).
Ως δαπνες μετακνησης δικαιολογονται:
• Το κστος εισιτηρων κθε εδους (στα εισιτρια πρπει να γρφεται το ονοματεπνυμο του ερευνητ)
• Η ημερσια αποζημωση για τις μρες απουσας, συμπεριλαμβανομνων των ημερν μετβασης και επιστροφς.
• Τα ξοδα εγγραφς σε συνδριο, εφσον η μετακνηση γνεται για τον λγο αυτ.
• Τα ξοδα διανυκτρευσης σε ξενοδοχεο (μνο χρωση δωματου και πρωινο).
Για την πληρωμ των παραπνω εξδων θα πρπει να κατατθεται εντολ του επιστημονικ υπευθνου με επισναψη λων των παραστατικν.


12. Διαδικασες Πληρωμς Δαπανν

Η Γραμματεα του Λογαριασμο παρακολουθε τη λογιστικ και διαχειριστικ λειτουργα του Λογαριασμο και προβανει στην πληρωμ των δαπανν μετ απ εντολ του επιστημονικ υπεθυνου κθε ργου, εφσον η δαπνη προβλπεται ρητ στον εγκεκριμνο απ την Επιτροπ προπολογισμ του ργου.
Σε κθε περπτωση η ανληψη χρημτων απ τον λογαριασμ για την πληρωμ δαπανν γνεται μετ απ κατθεση εντολς πληρωμς (Εντολ επιστημονικ υπευθνου), συμπληρωμνης και υπογεγραμμνης απ τον επιστημονικ υπεθυνο του ργου. Προκειμνου να κοπε τιμολγιο εσπραξης προς τον χορηγ απαιτεται η κατθεσ του ποσο στον Λογαριασμ της 1ης ΥΠΕ Αττικς και αποστολ της φρμας κατθεσης στην Γραμματεα του ΕΛΚΕΑ. λα τα πρωττυπα παραστατικ δαπανν πρπει, με ευθνη του επιστημονικ υπευθνου κθε ργου, να φρουν ημερομηνα εντς του χρνου εκτλεσης του ργου και να κατατθενται στη Γραμματεα του Λογαριασμο εντς 15 ημερν απ την ημερομηνα κδοσς τους.
Η πληρωμ των δαπανν γνεται με κδοση επιταγν στους δικαιοχους της δαπνης. Οι επιταγς εκδδονται απ τη Γραμματεα του Λογαριασμο και υπογρφονται απ τον Πρεδρο της Επιτροπς, εφσον χει εγκριθε ο προπολογισμς και χει κατατεθε στον Τραπεζικ Λογαριασμ του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. 1ης Υ.ΠΕ. Αττικς το ποσ που αναλογε στην χρηματοδτηση του ργου.
Για να εναι επιλξιμη μια δαπνη για κθε ργο, θα πρπει να συγκεντρνει τα παρακτω χαρακτηριστικ:
• Να πραγματοποιεται εντς τη συμβατικς διρκειας του ργου (ημερομηνα ναρξης – λξης).
• Να περιλαμβνεται στις κατηγορες δαπανν του προπολογισμο του ργου.
• Να χει απλυτη συνφεια με το ργο.
• Να εναι λογικ, δηλαδ να τηρονται οι αρχς της χρηστς διαχερισης και της οικονομας.
• Να καλπτεται απ τα νμιμα παραστατικ δαπανν.
• Να χουν ακολουθηθε οι διαδικασες που προβλπονται απ το θεσμικ πλασιο διαχερισης του ργου. (Εθνικ νομοθεσα και νομικ πλασιο της σμβασης χρηματοδτησης).


13. Παρταση Χρνου Εκτλεσης ργου

Για την παρταση εκτλεσης κθε ργου πρπει να υποβλλονται τα παρακτω δικαιολογητικ στη Γραμματεα του Λογαριασμο, σχετικ με το ατημα παρτασης του χρνου εκτλεσης ργου:
• γγραφο ατημα του Επιστημονικ Υπεθυνου του ργου, που σαφς αναφρονται οι λγοι της αιτομενης παρτασης, καθς και η χρονικ διρκεια αυτς.
• Σμφωνη γνμη του φορα χρηματοδτησης για την αιτομενη παρταση, ταν αυτ αποτελε συμβατικ ρο.
• λλα γγραφα, αν υπρχουν, σχετικ με την αιτομενη παρταση.


14. Οικονομικς λεγχος του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. 1ης Υ.ΠΕ. Αττικς

Ο τακτικς λεγχος της οικονομικς διαχερισης του Λογαριασμο και ο λεγχος του ισολογισμο πραγματοποιεται κθε χρνο απ 2 Ορκωτος Ελεγκτς. Οι Ορκωτο Ελεγκτς που ασκον τον τακτικ λεγχο υποβλλουν μχρι τλους Ιουνου κθε τους, κθεση για τον απολογισμ του διαχειριστικο τους που ληξε. Οι εκθσεις αυτς υποβλλονται στον Υπουργ Υγεας και Κοινωνικς Αλληλεγγης, στην Επιτροπ του Λογαριασμο, καθς και σε λους τους φορες που επιχοργησαν με οποιοδποτε τρπο το Λογαριασμ κατ το ελεγχμενο χρονικ διστημα.
Ο Υπουργς Υγεας και Κοινωνικς Αλληλεγγης μπορε να ζητσει οποτεδποτε κτακτους ελγχους της οικονομικς διαχερισης του Λογαριασμο.

Τα οικονομικ στοιχεα του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. 1ης Υ.ΠΕ. Αττικς εγκρνονται απ το Γενικ Λογιστριο του Κρτους .