Αρχική Σελίδα arrow Τηλέφωνα Επικοινωνίας
Τηλέφωνα Επικοινωνίας Print

1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΩΦ 3, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Τ.Κ. 11521

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

213 20.10.400

 

ΦΑΞ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

213 20.10.471


Διοίκηση 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλ : 213 20.10.405 και 406

Fax :2132010433

e-mail : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it


Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Προϊσταμένη Διεύθυνσης :

Τηλ : 213 20.10.489
Fax : 210 64.57.042
e-mail : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Προϊσταμένη Τμήματος : Ιωάννα Μπουραζοπούλου
Τηλ : 213 20.10.485
e-mail : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it  

Τμήμα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας
Προϊσταμένη Τμήματος: Βαϊτσα Καραδήμα
Τηλ : 213 20.10.483

Fax : 213 20.10.434

e-mail : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης
Προϊσταμένη Τμήματος : Καλλιόπη Αγγελοπούλου
Τηλ : 213 20.10.445

Fax : 213 20.10.434

e-mail : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης
Προϊστάμενη Διεύθυνσης :
Τηλ : 213 20.10. 414
Fax : 213 20.10.419

e-mail : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης:
Προϊσταμένη Τμήματος : Νίκη Κατοστάρα
Τηλ : 213 20.10. 593

Fax : 213 20.10.419

e-mail : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it


Τμήμα Προμηθειών
Προϊστάμενος Τμήματος : Κωνσταντίνος Μπασαράς
Τηλ : 213 20.10.568

Fax : 213 20.10.409
e-mail : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Προϊσταμένη Διεύθυνσης : Αγγελική Μενδρινού
Τηλ : 213 20.10.594

Fax : 213 20.10.435
e-mail : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων :
Προϊστάμενος Τμήματος : Σταμάτιος Βασιλάκης
Τηλ : 213 20.10.401

Fax : 213 20.10.435
e-mail : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διεθνών Συνεργασιών
Προϊσταμένη Τμήματος: Αγγελική Πρεσβέλου
Τηλ : 213 20.10.561
Fax : 213 20.10.435
e-mail : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων
Προϊστάμενος Τμήματος: Παπαράπτης Ευστάθιος
Τηλ : 213 20.10.572

Fax : 213 20.10.435
e-mail : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

Διεύθυνση Πληροφορικής

Τηλ : 213 20.10.587

e-mail : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

Τμήμα Υποδομών Πληροφορικής

Τηλ : 213 20.10.551

e-mail : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

Tμήμα Συστημάτων Πληροφορικής

Τηλ : 213 20.10.579

e-mail : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it


Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας
Προϊστάμενος Διεύθυνσης : Περής Γ. Χάλαρης
Τηλ : 213 20.10.560
Fax : 213 20.10.537
e-mail : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Προϊστάμενος Τμήματος : Κωνσταντίνος Μπληζιώτης
Τηλ : 213 20.10.570
Fax : 213 20.10.537
e-mail : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Τμήμα Έργων
Τηλ : 213 20.10.565
Fax : 213 20.10.537
e-mail : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it