Αρχική Σελίδα arrow Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί Print

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

2015

 

Διακήρυξη Νο 32/2015

Διακήρυξη Νο 31/2015

Διακήρυξη Νο 30/2015

Εξωσυμβατικά Υλικά / Υπηρεσίες

Διακήρυξη Νο 35/2015

Διακήρυξη Νο 34/2015

Διακήρυξη Νο 33/2015

Διακήρυξη No 20/2015

Διακήρυξη No 19/2015

Διακήρυξη No 18/2015

Διακήρυξη No 17/2015

Διακήρυξη No 16/2015

Διακήρυξη No 15/2015

Διακήρυξη No 14/2015

Διακήρυξη No 13/2015

Διακήρυξη No 12/2015

Διακήρυξη No 11/2015

Διακήρυξη No 10/2015

Διακήρυξη No 9/2015

Διακήρυξη No 8/2015

Διακήρυξη No 7/2015

Διακήρυξη No 6/2015

Διακήρυξη No 4/2015

Διακήρυξη No 3/2015

Διακήρυξη No 2/2015

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για συσκευασία-μεταφορά εξοπλισμού

 

2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ/ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΥΛΙΚΩΝ

1η ΥΠΕ-ΑΡΧΕΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 Ανάθεση υπηρεσιών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ λογισμικού SAP

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΟΝΚ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΟΝΚ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

(ΚΟΧΛΙΑΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ) CPV (33185200-2)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΝΕΟ

ΑΝΑΒΟΛΗ-ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

2013

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ - 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΚΟΧΛΙΑΚΩΝ-ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΚΟΧΛΙΑΚΑ

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΚΟΙΣΠΕ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΕΙΟΚΤΟΝΙΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ-ΚΟΧΛΙΑΚΑ-ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ 5-13 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1-13Α-ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ 

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (3/13) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ( CPV 33141310-6)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ  

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 3.000 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (διευκρίνηση 2)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΣΥΡΙΓΓΕΣ" (ΝΕΑ)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΣΥΡΙΓΓΕΣ" (ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (διευκρίνηση)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ SCANNERS ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΣΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΑ –TONER) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΣΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ 1ης ΥΠΕ ΑΤΙΙΚΗΣ

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΙΚΟ

 

 

 

2012

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΙΙΚΗΣ

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ CPV (30192700-8)

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΣΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΑΡΟΧΗΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-SAP

 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΛΑΙΚΟ


ΕΝΙΑΙΟΙ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΠΥΥ 2011

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-SAP

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΡΙΓΓΩΝ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

 

 

 

 

2011

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2012

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ-ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ

 

 

2010

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1ης ΥΠΕ

 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΑΣΚΕΣ ΝΑΡΚΩΣΕΩΣ

Διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό Μάσκες Ναρκώσεως-1

Διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό Μάσκες Ναρκώσεως-2

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ 1ης ΥΠΕ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

Διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό Ουροσυλλέκτες

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1ης Υ.ΠΕ 

 

 

2009

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ"

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΨΥΨΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Διευκρινήσεις Πρόχειρου Διαγωνισμού Γραφικής Ύλης 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΛΑΝΙΑ-ΤΟΝΕΡ) 

 

Π&Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5 ΔΟΜΩΝ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5 ΔΟΜΩΝ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 5 ΔΟΜΩΝ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 5 ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ


1. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών « ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
2. Παθολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΑΓ.ΕΛΕΝΗ»
3. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
4. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
5. Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
6. Νοσοκομείο Αφρ. & Δερμ. Νόσων Αθηνών «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»
7. Γενικό Νοσοκομείο Μαιευτήριο Αθηνών «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
8. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ»
9. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ»
10. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
11. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
12. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ»
13. Οφθαλμιατρείο Αθηνών 
14. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»
15. Γενικό Νοσοκομείο ΠΑΤΗΣΙΩΝ
16. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ
17. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»
18. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
19. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΑΤ»
20. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
21. Γενικό Νοσοκομείο Μελισσίων «ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ»
22. Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
23. Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο
24. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης
25. Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
26. Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών
27. Ινστιτούτο Έρευνας Νοσημάτων Θώρακος, Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας
28. Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

29. Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ανατολικής Αθήνας

 
1. Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

 2. ΠΑΘ.Ν.Α ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓ.ΕΛΕΝΗ

 

 3. Γ.Ν.Π.Α. Π&Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ

 

Π&Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ-2009-ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

Π&Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ-2009-ΑΝΑΛ. ΥΛΙΚΟ  ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ

Π&Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ-2009-ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΒΙΟΧ. ΑΝΑΛΥΤΕΣ

Π&Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ-2009- ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΥ

Π&Α ΚΥΡΙΑΚΟY-2009-ΔΙΑΦΟΡΑ ΡΑΜΜΑΤΑ

Π&Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ-2009-ΕΝΤΥΠΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

Π&Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ-2009-ΣΑΚΟΙ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ

Π&Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ-2009-ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ
Π&Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ-2009-Β΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ-ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Π&Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ-2009-ΧΟΡΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΑΣ ΒΡΑΚΑΚΙ

Π&Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ-2009-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΕΣΤΟΥ - ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

Π&Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ-2009-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Π&Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ-2009-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Π&Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ-2009-ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18

 4. Γ.Ν.Π.Α. ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

 

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-2009-12 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

 

 5. Α.Ο.Ν.Α. Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

 

 6. Ν.Α.& Δ.Ν.Α. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ-2009-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
 

 7. Γ.Ν.Μ.Α. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

 

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-2009-ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Η.Υ-ΤΟΝΕΡ

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-2009-ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΦΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-2009-ΠΡΟΧΕΙΡΟΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-2009-ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-2009-ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΑ

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-2009-ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-2009-ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Μ.Τ. ΔΕΗ

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-2009-ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ 1ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-2009-ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-2009-ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-2009-ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-2009-ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟ-2009-ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-2009-ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΜΕΛΑΝΙΑ

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-2009-ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟ

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - 2010 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - 10-01-2011 - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - 12-01-2011- ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - 10-01-2011 - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - 11-01-2011 - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - 11-01-2011 - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - 12-01-2011 - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - 14-01-2011 - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - 13-01-2011 - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - 17-01-2011 - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ-ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - 14-01-2011 - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΠΕΤΤΣΕΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΩΝ

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - 13-01-2011 - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 8. Γ.Ν.Α. Η ΕΛΠΙΣ

 

ΕΛΠΙΣ-2009-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ C-ARM ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΛΠΙΣ-2009-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ C-ARM ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 9. Γ.Ν.Α. "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" ΝΕΕΣ

 

 10. Γ.Ν.Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-2009-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
 

 11. Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

 

 12. Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ

ΛΑΪΚΟ-2009-ΜΑΤΑΙΩΣΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΛΑΪΚΟ-2009-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 54-09 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

 

 13. ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 14. N.Θ.Π. ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

 

ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ-2010-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ ΝΩΠΩΝ

ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ-2010-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ

ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ-2010-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΝΩΠΩΝ

ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ-2010-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 

 15. Γ.Ν.A. ΠΑΤΗΣΙΩΝ

 

 ΠΑΤΗΣΙΩΝ-2009-ΑΝ. ΤΑΚΤ. ΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

 ΠΑΤΗΣΙΩΝ-2009-ΑΝ. ΤΑΚΤ. ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

 ΠΑΤΗΣΙΩΝ-2009-ΑΝ. ΤΑΚΤ. ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΑ

 ΠΑΤΗΣΙΩΝ-2009-ΑΝ. ΤΑΚΤ. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ

 ΠΑΤΗΣΙΩΝ-2009-ΑΝ. ΤΑΚΤ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ

 ΠΑΤΗΣΙΩΝ-2009-ΑΝ. ΤΑΚΤ. ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
 

 16. Γ.Ν.A. ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

 ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ -2009 - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

 ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ -2010- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ -2010 - ΑΝΤΙΔΡ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΚΤΙΝ. ΠΛΑΚΕΣ

 ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ -2010- ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΜΕΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΨΙΑΣ

 ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ -2010- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

 ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ -2010- ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ -2010 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΥΡΙΓΓΕΣ, ΓΑΝΤΙΑ, ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ

 ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ -2010- ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ -2010- ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ

 ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ - 12-01-2011 - ΤΡΟΦΙΜΑ

 ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ - 17-12-2010 - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ

 

 17. Γ.Ν.Α. "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ" ΒΟΥΛΑΣ

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
 

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2009 - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Υ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2009 - ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2009 - ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2009 - ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2009 - ΑΚΤΙΝΟΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2009 - ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2009 - ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2009 - ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2009 - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2009 - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΦΑΚΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥΣ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2009 - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2009 - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2009 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2009 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΕΡΑΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2009 - ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2009 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2009 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2009 - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2009 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ C-ARM

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2009 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ-ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2009 - ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2009 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΑΡΘΡΩΝ κλπ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2009 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2009 - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2009 - ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2009 - SECURITY

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2009 - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2009 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΓΙΑ  ΙSO ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2009 - ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2009 - ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2009 - ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2010 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2010 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2010 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2010 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 1-6-10

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2010 -ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2010 - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2010 - ΧΟΡΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ (ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ)

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2010 - ΦΑΚΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΙ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2010 - ΚΡΕΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ-ΟΡΝΙΘΙΑ ΝΩΠΑ-ΙΧΘΕΙΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ -2010 - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2010 - ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ- ΓΙΑΟΥΡΤΙ-ΤΥΡΙ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2010 - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2010 - ΕΝΤΥΠΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2010 - ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΥ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2010 - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2010 - ΜΑΣΚΕΣ ΝΑΡΚΩΣΕΩΣ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2010 - ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2010 - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2010 - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2010 - ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2010 - ΑΝΤΛΙΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑΙ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2010 - ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2010 - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2010 - ΑΕΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2010 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2010 - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2010 - ΑΝΤΛΙΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑΙ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2010 - ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2010 - ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2010 - ΓΑΖΑΙ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2010 - ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2010 - ΣΑΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2010- ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2010 - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2010 - ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE) 

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 2010 - ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-25-10-2010-ΧΑΡΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ-ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤ. ΟΡΓΑΝΩΝ 

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-25-10-2010-ΥΦΑΣΜΑ ΣΥΜΜΙΚΤΟ 

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-25-10-2010-ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ 

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-26-10-2010-ΥΦΑΣΜΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ-ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΒΑΜΒΑΚΩΣ-ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΛΗΡΗ-ΧΙΤΩΝΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΙ 

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-26-10-2010-ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ-ΚΟΜΟΔΙΝΑ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-26-10-2010-ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟΣ 

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-26-10-2010-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-26-10-2010-ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΕΙΔΙΚΑ 

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-25-10-2010-ΒΑΜΒΑΞ 

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 01-11-2010 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 01-11-2010 ΓΑΖΑΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑΙ ΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 01-11-2010 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΑΖΗΣ και ΓΥΨΟΥ 

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 01-11-2010 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 01-11-2010 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΟ 

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 02-11-2010 ΔΙΟΦΘΑΛΜΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΜΕ ΣΥΜΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 02-11-2010 ΤΡΙΒΛΙΑ  

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ -22-11-2010- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 06-12-2010 - ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙO

 

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 11-01-2011 - ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 18-01-2011 - ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 28-12-2010 -ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 29-12-2010 - ΥΦΑΣΜΑ ΣΙΝΔΟΝΙΩΝ ΕΚ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 06-12-2010 - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 04-01-2011 - ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΞ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ-ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ ΜΕΤΑ ΓΑΖΗΣ
Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 05-01-2011 - ΚΑΛΤΣΟΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ-ΖΑΚΕΤΟΜΠΛΟΥΖΑΙ ΠΛΕΚΤΑΙ
Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 26-01-2011 - ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 27-01-2011 - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 25-01-2011 - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 25-01-2011 - ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 20-12-2010- ΦΑΣΜΑΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 04-01-2011 - ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 04-01-2011 - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΟΡΗΤΕΣ C-arm

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 15-01-2011 - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΦΟΡΗΤΕΣ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 25-01-2011 - ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 18-01-2011 - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΓΑΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 16-02-2011 - ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 17-02-2011 - ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 25-01-2011 - ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 10-01-2011 - ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 17-01-2011 - ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟΣ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 17-01-2011 - ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΑΖΗΣ-ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 17-01-2011 - ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ/ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΥ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 17-01-2011 - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 24-01-2011 - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 11-02-2011 - ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - 21-02-2011 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ UPS 100 KVA

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE & SOFTWARE)

 

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

 Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΦΟΡΗΤΕΣ

 Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΕΩΣ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

 Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΨΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

 

 Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ -ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΚΟΛΠΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΙΩΝ

 Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ -ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΗΠΩΝ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΣΤΟΛΩΝ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: MHXANHMATA ΑΦΑΙΜΑΞΩΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ-ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΣΚΟΠΙΑ, VIDEO-ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠIΟ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ: Συντηρητής Κήπων

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ UPS 100KVA

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Ξενοδοχειακός εξοπλισμός, εξοπλισμός γραφείου, ηλεκτρονικός εξοπλισμός

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Διαγωνισμός για προμήθεια εξοπλισμού ξενοδοχειακού, γραφείου και ηλεκτρονικού

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Διαγωνισμός για προμήθεια Toner, Μελάνια

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ -Επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μίας μονάδας προκλητών δυναμικών με laser

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Διαγωνισμός για Συντηρητή Ανελκυστήρων και Ανυψωτικού μικρών φορτίων

 

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Υπηρεσίες Καθαριότητας

 

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Υπηρεσίες Φύλαξης

 

 19. Γ.Ν.Α. ΚΑΤ

 

 20. Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

 

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - 2009 - ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - 2009 - ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - 2009 - ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - 2009 - ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - 2009 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - 2009 - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - 2009 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΦΑΣΑΣ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - 2009 - ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - 2009 - ΜΠΛΟΥΖΕΣ, ΚΟΛΑΡΑ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - 2009 - ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - 2009 - ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΣ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - 2009 - ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - 2009 - ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - 2009 - ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - 2009 - ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΣ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - 2009 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΝ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - 2009 - ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - 2009 - ΚΑΤΑΞΥΚΤΗΣ -40C ΓΙΑ ΠΛΑΣΜΑ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - 2009 - ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΘΗΚΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΕΙΟΥ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - 2009 - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - 2009 - ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - 2009 - ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - 2009 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΤΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - 2009 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - 2009 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΦΑΣΑΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ UPVC ΣΤΟ Β' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - 2010 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΙΟΥ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ -2010- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΘΗΚΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ -2010- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ -2010- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ -2010- ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ -2010 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ -2010 - ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΚΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - 2010 - ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΥ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - 2010 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - 2010 - ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - 2010 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - 2010 - ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - 2010 - ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - 2010 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - 2010 - ΟΞΥΓΟΝΟ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΕΡΙΑ

 

 21. Γ.Ν.Μ. "ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ

 

ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ - 2009 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Π.Μ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ
 

 22. Γ.Ν.Ν.Θ.Α. Η ΣΩΤΗΡΙΑ

 

 23. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.Ι.

 24. Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

 25. Γ.Ο.Ν.Κ. "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

 

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 2009 - ΕΠΙ ΕΝΑ ΔΙΜΗΝΟ ΣΙΤΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 2009 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 2009 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 2009 -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 2009 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 2009 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 2009 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 2009 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 2009 - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 2009 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 2009 - ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 2009 -ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 2009 - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 2009 - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 2009 - ΤΡΙΒΛΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 2009 - ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 2009 - ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 2009 - ΓΑΖΑ & ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 2009 - ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΥΓΡΗ-ΑΕΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 2009 - ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΕΚ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 2009 - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 2009 - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 2009 - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 2009 - ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΕΚ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 2009 - ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ-ΨΥΓΕΙΑ ΒΙΤΡΙΝΕΣ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 2009 - ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ-ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 2009 - ΔΙΜΗΝΗ ΣΙΤΙΣΗ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 2009 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΤΟΙΜΑ ΕΙΔΗ ΕΚ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 2009 - ΕΠΙ ΔΙΜΗΝΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 2009 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΦΩΣΦΟΡΟΥ CR

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 2009 - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΗΛΕΣ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 2009 - ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 2009 - ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 2009 - ΛΑΠΑΡΟΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 2009 - ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 2009 - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙKΟ N.A.

 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ-2009-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΚΑΥΣΙΜΑ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΚΑΥΣΙΜΑ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ122

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΕΝΔΥΣΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΕΝΤΥΠΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΠΛΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΣΗΜΑΙΕΣ ΙΣΤΟΙ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜ. ΑΙΜΑΤΟΛ. ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ -ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΔΙΑΦΟΡΟ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΑΕΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ-ΣΚΕΥΗ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΚ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΕΙΔΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΣ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΥ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΚΑΛΣΟΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΞΥΛΕΙΑ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΣΑΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΚ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΣΤΟΛΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΡΜ- ΨΥΞΕΩΣ ΕΩΣ 15000 ΒΤ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΑΙ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΣΩΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΩΣ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΩΝ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΥΦΑΣΜΑ ΣΙΝΔΟΝΙΩΝ ΕΚ ΒΑΜΒΑΚΟΣ-ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚ ΒΑΜΒΑΚΟΣ-ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ ΕΞ ΕΡΙΟΥ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΧΑΡΤΟΚΟΥΤΙΑ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 2010 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ "ΑΓΓΕΛΙΑ" 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 16-9-2010 - ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 17-9-2010 - ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 17-9-2010 - ΣΗΜΑΙΕΣ-ΙΣΤΟΙ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 17-9-2010 -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 17-9-2010 - ΠΛΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 20-9-2010 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΣ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 20-9-2010 - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 20-9-2010 - ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 21-9-2010 - ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 21-9-2010 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 24-9-2010 - ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 29-9-2010 - ΣΤΟΛΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (ορθή επανακοινοποίηση) 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 05-10-2010 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 11-10-2010 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 06-10-2010 - ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 06-10-2010 - ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 05-10-2010 - ΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΣΚΕΥΗ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ, ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΚ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ  

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 18-10-2010- ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 04-10-2010 - ΕΝΤΥΠΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 05-10-2010 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 15-10-2010 - ΞΥΛΕΙΑ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - ΣΑΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΚ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 11-10 -2010 - ΚΑΛΣΟΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ  

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 04-10-2010 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 12-10-2010 - ΥΦΑΣΜΑ ΣΙΝΔΟΝΙΩΝ ΕΚ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ ΕΞ ΕΡΙΟΥ  

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 05-10-2010 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ) 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 05-10-2010 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)  

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 01-11-2010 - ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 09-11-2010 - ΚΑΥΣΙΜΑ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 23-09-2010 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 14-10-2010 - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 14-10-2010 - ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 23-11-2010 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ -21-10-2010- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΙΚΟ- 21-10-2010- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ -22-10-2010- ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ- 25-10-2010- ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΝΕΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ- 25-10-2010- ΕΙΔΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ -25-10-2010- ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΩΣ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ -25-10-2010- ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΕΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ- 26-10-2010- ΑΕΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ -26-10-2010- ΣΩΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ -26-10-2010- ΣΗΜΑΙΕΣ ΙΣΤΟΙ ΝΕΟΣ ΕΠΑΝΑΛ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ -26-10-2010- ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ -1-11-2010- ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ -1-11-2010- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ -1-11-2010- ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ -1-11-2010- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ -1-11-2010- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΣ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ- 2-11-2010- ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ -9-11-2010- ΚΑΥΣΙΜΑ 2010 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ -3-11-2010- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ -4-11-2010- ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ -4-11-2010- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ -9-11-2010- ΣΤΟΛΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ -16-11-2010- ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ -16-11-2010- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΩΝ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 

 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 26-11-2010 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ) 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 30-11-2010- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ) 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 30-11-2010- ΚΑΛΣΟΝ  

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 30-11-2010- ΞΥΛΕΙΑ 
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 30-11-2010- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 30-11-2010- ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ)  

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 29-11-2010 - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 09-12-2010 - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 09-12-2010 - ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 09-12-2010 - ΕΙΔΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 09-12-2010 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 09-12-2010 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 09-12-2010 - ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 09-12-2010 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 09-01-2011 - ΚΑΥΣΙΜΑ 2010 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ  νέο

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 17-12-2010 - ΔΟΧΕΙΑ, ΣΚΕΥΗ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ, ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ νέο

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 28-12-2010 - ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 28-12-2010 - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 28-12-2010 - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΝΕΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜEΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ- 25-01-2011 - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 25-01-2011 - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 25-01-2011 - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 25-01-2011 - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 08-02-2011 - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ- 08-02-2011 - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ- 16-03-2011 - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - 18-03-2011 - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 
27. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ

 

 
28. ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑ.Κ.

 

 


29. ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ - 107-09 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ